Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Valentínsky volejbalový turnaj 2019'

 Naspäť na albumy

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave zorganizovala pod záštitou dekana fakulty doc. PhDr. Jaroslava Mihálika, PhD., dňa 14. 2. 2019 Valentínsky volejbalový turnaj. Na začiatku všetkých hráčov rozcvičili tréneri z Fitness centra FIT UP!, ktorí pravidelne podporujú športové aktivity našej fakulty. Turnaja sa zúčastnili študenti a pedagógovia, ktorí vytvorili 6 družstiev: ECHIPA, QUICKBALLS, ŠTUKY, FSV UNITED, ALL STARS, BUMPELERI. Družstvá zvádzali medzi sebou vyrovnané zápasy na dobrej technickej úrovni. Poradie najúspešnejších družstiev je nasledovné: Víťazom sa stalo družstvo FSV UNITED zložené z pedagógov a doktorandov našej fakulty, 2. miesto získali študenti z družstva ALL STARS a 3. miesto získali študenti z družstva ŠTUKY. Počas celého dňa vládla na ihrisku dobrá nálada a všetci zúčastnení hráči vyjadrili spokojnosť s priebehom a organizáciou tejto športovej akcie, ku ktorej takisto prispeli oni sami, zároveň prejavili záujem o ďalší ročník, ktorý sa uskutoční vo februári 2020. Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým aktívnym účastníkom ďakujeme za príjemne prežitý športový deň.

14.2.2019

14.2.2019

14.2.2019

14.2.2019

14.2.2019

14.2.2019

14.2.2019

14.2.2019

14.2.2019

14.2.2019

14.2.2019

14.2.2019

14.2.2019

14.2.2019

14.2.2019

14.2.2019

14.2.2019