Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Vapac 2017'

 Naspäť na albumy

V dňoch 10. - 12. oktoróbra 2017 sa Fakulta sociálch vied UCM v Trnave zúčastnila 21. ročníka veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC pod záštitou podpredsedu Európskej komisie, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie. Počas troch dní sme informovali množstvo záujemcov o naše študijné programy, vysvetlili študentom všetky dôležité informácie týkajúce sa štúdia na Fakulte sociálnych vied UCM.

10. -12.10.2017

10. - 12.10.2017

10.-12.10.2017

10.-12.10.2017

10.-12.10.2017

10.-12.10.2017

10.-12.10.2017

10.-12.10.2017

10.-12.10.2017