Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Veľtrh v Kazachstane'

 Naspäť na albumy

V dňoch 26. a 27. septembra 2015 sa v bývalom hlavnom meste Kazachstanu Almaty konal veľtrh vysokoškolského vzdelávania, ktorého sa zúčastnilo sedemdesiat univerzít z EÚ. Našu univerzitu reprezentovali doc. Slobodová-Nováková, dekanka filozofickej fakulty, M. Igazová prodekanka pre zahraničnú spoluprácu Fakulty sociálnych vied a V. Novák z Filozofickej fakulty. Kazašskí študenti mali záujem o politické vedy, jazyky, psychológiu a iné odbory v magisterskom a doktorandskom štúdiu.

Veľtrh vysokoškolského vzdelávania

Veľtrh vysokoškolského vzdelávania

Veľtrh vysokoškolského vzdelávania

Veľtrh vysokoškolského vzdelávania