Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Veronika Rusňáková Skloart'

 Naspäť na albumy

Súčasťou osláv 5. výročia vzniku FSV bolo po prvýkrát aj odovzdávanie Cien prof. Ladislava Macháčka. Pozornejší z vás si nepochybne všimli zaujímavý dizajn ocenení. Pochádzajú z dielne mladej výtvarníčky Veroniky Rusňákovej, ktorej by sme aj touto cestou chceli poďakovať. Veronika je rodáčka z Trnavy. Vyštudovala výtvarné umenie na UKF v Nitre, kde ju viedol známy akademický maliar Jozef Dobiš. Je členkou Klubu výtvarných umelcov a teoretikov Slovenska, Výtvarného odboru Matice slovenskej a spolu so Zuzanou Vrábelovou vydala knihu Krehké invencie.

15.11.2016

15.11.2016