Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Zasadnutie akademickej obce 2019'

 Naspäť na albumy

Dňa 23. 9. 2019 sa uskutočnilo Zasadnutie akademickej obce FSV UCM, kde predsedníčka Akademického senátu FSV UCM doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. informovala o činnosti Akademického senátu FSV UCM v Trnave za minulý akademický rok. Po nej predniesol príhovor dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., ktorý optimisticky povzbudil a poprial veľa síl, odhodlania a entuziazmu do nového akademického roka 2019/2020 celej našej akademickej obci.

23.9.2019

23.9.2019

23.9.2019

23.9.2019

23.9.2019

23.9.2019

23.9.2019

23.9.2019

23.9.2019