Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Zasadnutie akademickej obce a otvorenie AR'

 Naspäť na albumy

V pondelok 24.9.2018 sa na pôde Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave konalo zasadnutie akademickej obce a otvorenie akademického roka 2018/2019. Počas zasadnutia akademickej obce bol oficiálne rektorom prof. Ing. Romanom Bočom, DrSc. inaugurovaný do funkcie dekana Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. Pán rektor univerzity na úvod inaugurácie poďakoval predchádzajúcemu dekanovi doc. PhDr. Petrovi Horváthovi, PhD. za skvele odvedenú prácu a označil fakultu za významný pilier univerzity. Program zasadnutia pokračoval v príhovorom nového dekana, ktorý rovnako poďakoval predchádzajúcemu dekanovi a zakladateľovi fakulty a predstavil svoju víziu o budúcnosti fakulty. V príhovore zdôraznil predovšetkým zabezpečenie kontinuity a ďalšie napredovanie fakulty. Následne bola o slovo požiadaná predsedníčka senátu FSV UCM doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD., ktorá zhodnotila činnosť akademického senátu počas uplynulého akademického roka. Na záver popriala veľa úspechov novému dekanovi a fakulte.

24.09.2018

24.09.2018

24.09.2018

24.09.2018

24.09.2018

24.09.2018

24.09.2018

24.09.2018

24.09.2018

24.09.2018

24.09.2018