Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Knižnica - výber zamerania

AA Politický systém Slovenska

AC Academia - časopis

BA Politické systémy iných krajín

BB Česká republika

CA Dejiny Slovenska

DA Dejiny iných štátov

EA Medzinárodné vzťahy

EN Encyklopédie a slovníky

FA Filozofia, Dejiny politického myslenia

GA Politológia

HA Sociológia

HB Sociológia / Menšiny

IA Ekonómia, Manažment

II Iné

IP International Political Science Abstracts - časopis

IR International Review of Administrative Sciences - časopis

JA Verejná správa, verejná politika

KA Právo

LA Európska únia

LP Ľudské práva a 3 sektor

MA Média a politika

MS Mládež a spoločnosť - časopis

MV Medzinárodné vzťahy - časopis

NA Anglická literatúra

NE Nemecká literatúra

NI The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy - časopis

NP Nationalities Papers. The Journal of Nationalism and Ethnicity - časopis

NW New Perspectives - časopis

OA Inojazyčná literatúra

OB Obrana - časopis

PA Public Administration Review - časopis

PA Public Administration Review - časopis

PS Psychológia a komunikácia

PV Politické vedy - časopis

RE Religionistika

SA Slovak Journal of Public Policy and Public Administration - časopis

SJ Slovak Journal of Political Sciences - časopis

SM Science & Military - časopis

SO Sociológia - časopis

SP Studia Politica Slovaca - časopis

SR International Political Science Review - časopis

SS Sociálne služby a poradenstvo

UA Ukraine Analytica - časopis

VS Verejná správa a spoločnosť - časopis

WP World Political Science - časopis