Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Čína 2017'

 Naspäť na albumy

V dňoch 6. až 14. júna 2017 sa prodekanka FSV pre zahraničné vzťahy PhDr. Edita Poórová, Ph.D. zúčastnila na pracovnej ceste do Číny. Účelom tejto pracovnej cesty bola účasť a prezentácia UCM, FSV a študijného programu European studies v anglickom jazyku na 4. konferencii o spolupráci Číny a stredoeurópskych a východoeurópskych krajín v oblasti vzdelávania (The 4th China (Ningbo) – CEEC Educational Cooperation Conference) a v rámci nej druhého veľtrhu v oblasti vzdelávania (The 2nd China – CEEC Education EXPO) v meste Ningbo.

6.-14.6.2017

6.-14.6.2017

6.-14.6.2017

6.-14.6.2017

6.-14.6.2017

6.-14.6.2017

6.-14.6.2017