Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Uchádzači

 

 

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ FSV UCM - Klikni TU

 

 

  NOVÁ STRÁNKA PRE UCHÁDZAČOV
 

 

 

 

 

PRIJÍMACIE KONANIE NA AR 2022/2023

PONUKA AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA AR 2022/2023 - II.kolo

 

* Zmena v štandardnej dĺžke štúdia v externej forme (bakalárske štúdium 3 roky, magisterské štúdium 2 roky) sa v zmysle novely Zákona o vysokých školách prejaví počas štúdia.

 

 

Pokyny k elektronickej prihláške

 

 

UPOZORNENIE - vzhľadom na aktuálnu situáciu

- lekárske potvrdenie (študijný program sociálne služby a poradenstvo) – uchádzači doručia najneskôr v deň zápisu

- maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) pošlú uchádzači (na všetky študijné programy) po vykonaní maturitnej skúšky, prípadne doručia na zápis

- uchádzači o štúdium (na všetky študijné programy) budú podmienečne prijatí na štúdium s tým, že maturitné vysvedčenie musia dodatočne predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium 

- stačí zaslať elektronickú prihlášku (na všetky študijné programy). Vytlačenú prihlášku spolu s povinnými prílohami (maturitné vysvedčenie, lekárske potvrdenie)  doručiť najneskôr v deň zápisu na štúdium


 

 

 

  BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
 

 

 

  MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
 

 

 

  DOKTORANSKÉ  ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
 
 

 

  E - PRIHLÁŠKA
 

 

 

  DOKUMENTY
 

 

 

 

You will find​ more detailed information about admission HERE

 

 

ЯКЩО ЦЕ ВАС ЗАЦІКАВИЛО, ПОДАЙТЕ ЗАЯВУ. ВАМ ПОТРІБНО

 

 

Prihlášky posielajte na adresu:

Fakulta sociálnych vied

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2

917 01 Trnava