Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Branislav Filipović'

 Naspäť na albumy

Dňa 30.3. 2016 o 11:00 Centrum európskych štúdií Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave pripravilo pre študentov prednášku so zástupcom ministra zahraničných vecí Srbskej republiky, p. Branislavom Filipovićom. Prítomným študentom sa prihovoril zástupca ministra s prednáškou na tému „Foreign policy priorities and security policy of the Republic of Serbia“. Prednášajúci objasnil študentom základné smerovanie zahraničnej politiky Srbskej republiky a výzvy, ktorým Srbsko momentálne čelí. Záverečná časť prednášky bola venovaná zaujímavej diskusii. Otázky sa týkali najmä vzťahu Srbska k NATO, Rusku, Európskej únii a Kosovu.

Návšteva zástupcu ministra zahraničných vecí Srbskej republiky

Návšteva zástupcu ministra zahraničných vecí Srbskej republiky

Návšteva zástupcu ministra zahraničných vecí Srbskej republiky

Návšteva zástupcu ministra zahraničných vecí Srbskej republiky