Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Jarná škola metodológie'

 Naspäť na albumy

V dňoch 11. až 13. apríla 2016 sa na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave uskutočnila Jarná škola metodológie pod vedením Mgr. et. Mgr. Ondřeja Filipca, Ph.D. a Mgr. et Mgr. Jakuba Lyska, za účasti študentov, pedagógov a doktorandov fakulty. Účastníci mali možnosť absolvovať tri panely zamerané na detaily záverečných prác, ako aj kvantitatívne a kvalitatívne metódy v sociálnych vedách a ukážky ich praktickej aplikácie vo výskume.

Jarná škola metodológie

Jarná škola metodológie

Jarná škola metodológie

Jarná škola metodológie