Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Miestnosť pre študentov so špecifickými potrebami

 

 

Podnet na vybudovanie miestnosti pre študentov so špecifickými potrebami dali vedúca Katedry sociálnych služieb a poradenstva doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof. a fakultná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami PhDr. Darina Kubíčková, PhD. S potešením konštatujeme, že v novom akademickom roku 2021/2022 sa podarilo vybudovať miestnosť, ktorá bude slúžiť študentom so špecifickými potrebami. Spĺňa požiadavky a potreby študentov, má polohovateľné kreslo, kuchynský kútik, toaletu i spoločenskú časť, kde môžu tráviť čas naši študenti so špecifickými potrebami. Samotná realizácia myšlienky vytvoriť takýto priestor nebola jednoduchá, avšak v konečnom dôsledku sa ju podarilo naplniť. Vzhľadom k tomu, že empatia a dôstojný stánok sú veľmi dôležité pre život a kvalitu našich študentov, dnes môžeme povedať, že miestnosť poskytuje v úplnom rozsahu pohodlie a komfort pre študentov so špecifickými potrebami. Spolu s nimi sa tešíme z realizácie i my, pedagógovia a ostatní zamestnanci fakulty. Poďakovanie za realizáciu tejto relaxačnej miestnosti patrí rektorovi UCM prof. Ing. Romanovi Bočovi, DrSc., prorektorovi pre vzdelávanie doc. PhDr. Michalovi Lukáčovi, PhD., dekanovi FSV doc. PhDr. Jaroslavovi Mihálikovi, PhD. a prodekanovi pre rozvoj a marketing a zastupujúcemu prodekanovi pre výchovno-vzdelávaciu činnosť  PhDr. Michalovi Imrovičovi, PhD.

 

Fotogaléria