Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Študijné oddelenie FSV UCM

Na študijnom oddelení FSV UCM vybavíte:

- potvrdenia o návšteve školy,

- prenášané predmety v systéme AIS,

- kontrola štúdia.

Vážení študenti dôrazne vás žiadame, aby ste dodržiavali rozdelenie študentov a obracali sa na svoju študijnú referentku.

 

 

Študijné oddelenie Fakulty sociálnych vied

 

Meno:  Mgr. Alena Banárová
Funkcia:  študijný referent
E-mail:  alena.banarova@ucm.sk
Kancelária:  409 (Bučianska 4/A, Trnava)
Telefón:  +421 33 5565 516
Agenda:

Európske štúdiá a politiky (ESPO MgD, MgE)
- magisterské štúdium (denné, externé)

Verejná správa (VES BcD, BcE, MgD, MgE)
- bakalárske štúdium (denné, externé)

- magisterské štúdium (denné, externé)

Manažment a ekonómia verejnej správy (MEVS MgD)
- magisterské štúdium (denné)

Komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe (KMVVV BcD, BcE)
- bakalárske štúdium (denné, externé)

Študenti - Erasmus+ mobility a výmenné pobyty                                                         

 

Meno:  Ing. Zuzana Obúlaná
Funkcia:  študijný referent
E-mail:  zuzana.obulana@ucm.sk
Kancelária:  409 (Bučianska 4/A, Trnava)                                                                             
Telefón:  +421 33 5565 517
Agenda:

Manažment verejnej správy (MAVS BcD, BcE)
- bakalárske štúdium (denné, externé)

Sociálne služby a poradenstvo (SOSL BcD, BcE, MgD, MgE)
- bakalárske štúdium (denné, externé)

- magisterské štúdium (denné, externé)

Európske štúdiá a politiky (ESPO BcD, BcE)
- bakalárske štúdium (denné, externé)

 

 

Úradné hodiny

Pondelok:  nestránkový deň
Utorok:  8:30 - 11:00 hod. a 12:30 - 14:00 hod.
Streda:  nestránkový deň
Štvrtok:  8:30 - 11:00 hod. a 12:30 - 14:00 hod.
Piatok:  nestránkový deň

 

 

Meno:  PhDr. Oĺga Molnárová                                                                  
Funkcia:  Koordinátorka pre AIS, rigorózne konanie
E-mail:  olga.molnarova@ucm.sk
Kancelária:  406                                           
Telefón:  +421 33 5565 518
Agenda:

- 1. kontakt a komunikácia s uchádzačmi o bakalárske, magisterské štúdium a rigorózne konanie,

- agenda súvisiaca s rigoróznym konaním,

- evidencia záverečných bakalárskych, diplomových, rigoróznych a dizertačných prác,

- zadania záverečných prác a diplomových prác,

- zmena témy záverečnej a diplomovej práce,

- zmena školiteľa záverečnej a diplomovej práce,

- oponentské posudky k záverečným a diplomovým prácam,

- komisionálne skúšky