Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Kandidáti FSV UCM do študentskej časti AS FSV UCM a AS UCM v Trnave

 

 

KANDIDÁTI FSV UCM DO ŠTUDENTSKEJ  ČASTI

AKADEMICKÉHO SENÁTU FSV UCM V TRNAVE  a AKADEMICKÉHO SENÁTU UCM V TRNAVE 

 

Akademický senát FSV UCM oznamuje Akademickej obci FSV UCM, že do študentskej časti AS FSV UCM v Trnave na funkčné obdobie r. 2022 – 2024 a do študentskej časti AS UCM v Trnave na funkčné obdobie 01.01.2021 – 31.12.2024 vo voľbách dňa 03. októbra 2022 za FSV UCM kandidujú:

 

Kandidáti do študentskej časti AS FSV UCM v Trnave:

  1. Kmeťová Monika, Mgr.
  2. Michal Stanislav, JUDr.
  3. Olejárová Stela, Mgr.
  4. Šamalík Peter, PhDr.
  5. Turčan Kamil, Mgr.
  6. Urc Erik, PhDr.

 

 

Kandidáti do študentskej časti AS UCM v Trnave:

  1. Kmeťová Monika, Mgr.
  2. Olejárová Stela, Mgr.

 

Volebná komisia:

1) PhDr. Kristína Dzureková  

2) Mgr. Tomáš Janči

3)  Paulína Klátiková    

 

  

doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof.

predsedníčka AS FSV UCM

 

 

Trnava,  dňa  26. septembra  2022

 

 

 

 

 

 

 

27.09.2022