Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

2016

 

Miera finančnej samostatnosti rozpočtov vyšších územných celkov na Slovensku v rokoch 2005-2015

Vedúci projektu: PhDr. Martin Švikruha

Dĺžka trvania: 2016

 

Príprava a vypracovanie učebnice: Orgány ochrany práva

Vedúci projektu: JUDr. Bystrík Šramel, PhD.

Dĺžka trvania: 2016

 

Aktívne a pasívne volebné právo v komunálnych voľbách v ére samostatnosti SR

Vedúci projektu: Mgr. Martin Daško

Dĺžka trvania: 2016

 

Miera relatívnej závislosti obecných rozpočtov v rokoch 2010 - 2014 v TTSK

Vedúca projektu: Mgr. Miroslava Dujičová

Dĺžka trvania: 2016

 

Analýza modelu verejnej správy vo Veľkej Británii a možná aplikácia niektorých prvkov tohto modelu v podmienkach SR

Vedúci projektu: Mgr. Matúš Meluš

Dĺžka trvania: 2016

 

Európska identita na Slovensku

Vedúca projektu: Mgr. Denisa Karabová

Dĺžka trvania: 2016

 

Medzinárodné organizácie ako aktéri pri riešení konfliktu o Náhorný Karabach

Vedúca projektu: Mgr. Lenka Čurillová

Dĺžka trvania: 2016