Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Deň doktorandov

Záver Týždňa vedy a techniky na Fakulte sociálnych vied UCM patril študentom doktorandského štúdia, ktorí sa zúčastnili na Dni doktorandov. Vo štvrtok 11. novembra 2015 za účasti odborných vedeckých pracovníkov fakulty študenti 2. a 3. ročníka PhD. štúdia prezentovali svoje výskumy a predložili dizertačné práce.

Členovia komisie prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD., prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.,  prof. PhDr. Dušan Polonský, CSc., doc. Ing. Jozef Mačala, CSc., doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD. a PhDr. Viera Žúborová, PhD. k prácam študentov vyjadrili podnetné návrhy a pripomienky s cieľom zdokonalenia výstupov dizertačných prác, metodológie, výskumu ako i formálnej úprave dizertačných prác.

 

Fotogaléria