Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

6. výročie Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

Vo štvrtok 30. novembra 2017 Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave oslávila 6. výročie svojho založenia. Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave pôsobí v akademickom prostredí vysokých škôl od roku 2011. Súčasťou osláv 6. výročia boli Výročná konferencia FSV a Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Slávnostný večer pokračoval recepciou, ktorej úvod patril minúte ticha za zosnulého pána rektora doc. Jozefa Matúša. 6. výročie Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave ukončilo divadelné predstavenie Sluha dvoch pánov v najstaršom kamennom divadle na Slovensku, Divadle Jána Palárika v Trnave.

 

 

Fotogaléria

 

 

Dokumenty:
  Tlačová správa