Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

DUCM 2018

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave po vynikajúcich skúsenostiach z predošlých ročníkov zahájila 6. ročník Detskej univerzity, ktorá je  tento rok pod vedením Fakulty sociálnych vied. Aktuálny ročník privítal 2.7. 2018  61 detí  vo veku od 9 do 14 rokov, ktoré majú jedinečnú možnosť aktívneho trávenia letných prázdnin.

Prvý deň podujatia pripravila Fakulta sociálnych vied. Na malých študentov Detskej univerzity UCM ráno čakali pracovníci Fakulty sociálnych vied v oranžových tričkách, ktorá je korporátnou farbou ich fakulty. Po prezentácii dostali  všetky deti balíček s oranžovým tričkom s nápisom a logom DUCM, s vakom a menovkou.

Program sa konal v priestoroch  Pedagogickej a sociálnej akadémia blahoslavenej Laury a Arcxibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha. Cestou deti riešili prvú úlohu dňa, ktorou bolo nájsť čo najviac historických budov a vedieť ich pomenovať. Na gymnáziu deti privítala Mária Terézia, ktorá ich naučila písať brkom a atramentom. Potom si deti vytvorili vlastný Erb, absolvovali kvíz o samospráve, prešli vojenským výcvikom, naučili sa dobové tance a nakoniec pozdravili panovníčku svojimi vytvorenými veršami. Celý deň sa niesol pod názvom  Samospráva deťom - Zažijete prázdniny  ako v minulosti program, zabezpečovalo OZ Teatro ORLUS.

Prvý deň sa ukončil v slávnostnom duchu, imatrikuláciou malých vysokoškolákov a odovzdaním indexov v kine Oko.

 

 

Fotogaléria