Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Pracovná cesta v Číne

V dňoch 6. až 14. júna 2017 sa prodekanka FSV pre zahraničné vzťahy PhDr. Edita Poórová, Ph.D. zúčastnila na pracovnej ceste do Číny. Účelom tejto pracovnej cesty bola účasť a prezentácia UCM, FSV a študijného programu European studies v anglickom jazyku na 4. konferencii o spolupráci Číny a stredoeurópskych a východoeurópskych krajín v oblasti vzdelávania (The 4th China (Ningbo) – CEEC Educational Cooperation Conference) a v rámci nej druhého veľtrhu v oblasti vzdelávania (The 2nd China – CEEC Education EXPO) v meste Ningbo. 

Na tomto podujatí, ktoré je súčasťou veľkého a významného, čínskou vládou podporovaného projektu s názvom  Belt and Road Initiative (BRI) sa zúčastnili zástupcovia mnohých univerzít z Číny a krajín strednej a východnej Európy. Iniciatíva BRI vznikla v roku 2013 ako grandiózny plán pre spojenie Ázie, Európy a Afriky v krajinách ležiacich pozdĺž starobylých obchodných ciest, ktoré v minulosti tvorili tzv. hodvábnu cestu. Práve mesto Ningbo, v ktorom sa toto podujatie uskutočnilo, bolo v minulosti významným miestom na začiatku tejto cesty. Dnes je toto mesto, ktoré je štvrtým najväčším nákladným prístavom vo svete, významným, dynamicky sa rozvíjajúcim centrom nielen obchodu a priemyslu ale aj vzdelávania.

V máji v roku 2017 Fórum pre medzinárodnú spoluprácu v Pekingu položilo platformu pre podporu strategických partnerstiev a viac obchodných príležitostí pre viac ako 60 krajín nachádzajúcich sa pozdĺž ale aj za hranicami tejto „cesty“ (21st Maritime Silk Road). Nejde však iba o obchodnú spoluprácu. Veľký dôraz sa kladie na oblasť vzdelávania, hlavne vysokoškolského, pričom celý projekt sa nesie v duchu myšlienky Vzdelávanie je jediná investícia, ktorá zaručuje návratnosť“. Čína ponúka vysokým školám v krajinách strednej a východnej Európy spoluprácu v rámci vysokoškolského vzdelávania, či už v podobe štipendií pre zahraničných študentov, výmeny študentov aj učiteľov, alebo v oblasti vedy a výskumu.

Zástupcovia UCM v Trnave sa prvýkrát zúčastnili na tomto podujatí v roku 2016, kedy absolvovali prezentáciu našej univerzity a podpísali Memorandum o porozumení.

Všetky zúčastnené univerzity majú pridelené partnerské vysoké školy v Číne, ale spolupráca je možná aj s inými vysokými školami. Partnerskou univerzitou UCM je prestížna univerzita v Ningbo – The University of Nottigham Ningbo China (UNNC), ktorá je pobočkou tejto univerzity vo Veľkej Británii. UNNC vznikla v roku 2004 ako prvá zahraničná univerzita v Číne. Poskytuje študijné programy v anglickom jazyku a tituly sú udeľované UN vo Veľkej Británii. Univerzita má rozsiahly moderný, špičkovo vybavený areál, viac ako 600 zamestnancov a okolo 6000 študentov ( www.nottingham.edu.cn/en/international).

Nadviazali sme rôzne kontakty v rámci UNNC aj iných univerzít, napríklad Ningbo University – http://www.nbu.edu.cn alebo Zhenjiang Normal University – www.zjnu.edu.cn a Zhejiang University of Media and Communications v meste Hangzhou– www.zjicm.edu.cn, ktoré je potrebné rozvinúť do konkrétnej podoby. Získali sme aj kontakty na predstaviteľov rôznych dôležitých inštitúcií v oblasti medzinárodných výmen, ako napríklad Foreign and Overseas Chinese Affairs Office People´s Government of Henan Province  - International Exchange Division.

Možnosť zúčastniť sa na tomto podujatí a ponuka pre možnú spoluprácu s univerzitou Nottingham Ningbo, ako aj inými univerzitami v Číne, je pre UCM a teda aj Fakultu sociálnych vied veľká príležitosť a zároveň výzva. Napriek tomu, že spomínaná iniciatíva je prioritne zameraná na biznis, UNNC má fakulty a študijné programy, v rámci ktorých sa dajú nájsť spoločné oblasti záujmu aj pre našu fakultu, keďže spomínaná univerzita má fakultu sociálnych vied (Faculty of humanities and social sciences).  Hoci táto fakulta je kombináciou našej filozofickej fakulty a fakulty sociálnych vied, ponúka študijný program European studies. V prípade uzatvorenia zmluvy o spolupráci medzi našimi univerzitami by sa spolupráca mohla konkrétne realizovať v oblasti mobility študentov a zamestnancov, organizovania letných kurzov v anglickom jazyku a prípadne v oblasti vedy a výskumu.

 

Fotogaléria