Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Postavenie SR v EÚ

Dňa 9. decembra 2015 Centrum európskych štúdii FSV UCM v Trnave pripravilo prednášku spojenú s diskusiou, ktorej sa zúčastnil Ing. Richard Sulík, súčasný poslanec Európskeho parlamentu.  Prednáška sa týkala postavenia SR v EÚ.

Fotogaléria