Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

20. výročie UCM

Univerzita sv. Cyrila a Metoda vznikla 1. augusta 1997. Rok 2017 sa nesie v znamení osláv 20. výročia založenia univerzity.

 

Sprievodné aktivity:

Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 na UCM v Trnave

Týždeň vedy a techniky (7. - 13.11.2016)

Medzinárodná konferencia Marketing Identity (8. - 9.11.2016)

Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov (8. - 9.11.2016)

Výročná konferencia FSV UCM (14.-15.11.2016)

Zasadnutie Vedeckej rady UCM v Trnave (15.11.2016)

Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa (15.11.2016)

Kvapka krvi UCM (28. - 29.11.2016)

Podujatie k cene Andreja Sacharova za slobodu myslenia (10.12.2016)

Deň otvorených dverí UCM v Trnave (10.3.2017)

Týždeň slovenských knižníc 2017 (13. - 19.3.2017)

Medzinárodná konferencia Megatrends and Media 2017 (25. - 26.4.2017)​

Medzinárodná konferencia Súčasné trendy verejnej správy v európskom priestore (26. - 27. 4.2017)

Futbalový turnaj o Pohár rektora UCM (máj 2017)

Detská Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (júl 2017)

Medzinárodná konferencia ANS 2017 (august 2017)

6th International Scientific Conference "Applied Natural Sciences 2017" (27. - 29. september 2017)

Oslavy 20. výročia založenia UCM v Trnave (október 2017)