Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Súčasný stav a výzvy školského systému na Slovensku

Katedra verejnej správy v spolupráci s Centrom pre výskum regionálnej a komunálnej politiky zorganizovali pre svojich študentov a pracovníkov dňa 25.04.2018 na akademickej pôde prednášku s riaditeľom Inštitútu strategických analýz Slovenskej akadémie vied a bývalým ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Jurajom Draxlerom. Prednáška bola zameraná na súčasný stav a výzvy školského systému na Slovensku, pričom dominantne sa dotýkala problematiky optimalizácie vysokého školstva. Študenti mali možnosť priamo reagovať na jednotlivé body prednášky, čo sa prejavilo v odbornej diskusii zameranej na praktické otázky fungovania vysokoškolských inštitúcií, nastavenia študijných programov, či prepojenia nadobudnutých poznatkov s praxou.

 

Fotogaléria